Поръчката е празна
Log in

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уважаеми Потребители,

Целта на настоящата „Политика за поверителност” е да Ви уведоми каква лична информация събираме и обработваме при Ваше взаимодействие с нас във връзка с продукти и услуги, чрез нашия Сайт www.seart.bg, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите нормативни актове.
Защитата на личните данни е право на всеки гражданин. СИЙАРТ ЕООД разбира и уважава правото на информираност на всеки потребител относно събирането, обработването и други операции, свързани с неговите лични данни.
При събирането и обработването на Вашите лични данни се ръководим изцяло от принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост на обработването на данните със съответните цели, точност и актуалност на обработваните данни.
В настоящия раздел „Политика за поверителност” ще откриете цялата необходима информация за това как събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни.
Сайтът www.seart.bg е собственост на фирма СИЙАРТ ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206975057, със седалище и адрес за контакти: гр. Варна, ул. Преслав 1.
Настоящият раздел „Политика за поверителност” е валиден за уеб сайта www.seart.bg (записан за по-краатко „Сайтът”/ „Сайта”) и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от СИЙАРТ ЕООД при регистрирането на потребители в Сайта и взаимодействието на потребителите с услугите и функционалностите, предлагани от Сайта. „Политиката за поверителност” е изготвена в съответствие с регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни.
„Политиката за поверителност” идентифицира Администратора на данни, който събира и обработва лични данни, за целите на предоставяне на договорни услуги , за подобряване функционлността на Сайта.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Администраторът на лични данни за онлайн платформа и сайт www.seart.bg е фирма СИЙАРТ ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с с ЕИК 206975057, със седалище и адрес за контакти: гр. Варна, ул. Преслав 1.
2. Администраторът на лични данни от свое име събира и обработва лични данни на клиенти на сайта. Длъжностно лице, отговорно за защитата на лични данни във фирмата, е Станислава Павлова, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 0897 550 075.
3. Техническата поддръжка на сайта www.seart.bg се извършва от фирма “СИЙАРТ” ЕООД и отговаря на изискванията за обработване на лични данни.
ДАННИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА НА СИЙАРТ ЕООД НА www.seart.bg
1.При регистрация в сайта www.seart.bg и за предоставянето на услугите, описани в Общите условия, всеки потребител следва да ни предостави:
- Две или три имена
- Е-mail адрес
- Адрес (в случаи на доставка)
- Телефон
2. Лични данни могат да бъдат предоставени и доброволно от потребителя в случаи на абонамент за получаване на онлайн бюлетин на Сайта, при поръчка, свързана с доставка чрез куриерска фирма.
3. Нерегистрираните Потребители, които посещават Сайта (сърфиращи потребители) не предоставят лични данни. При посещението на нерегистрирани потребители не се събират и обработват лични данни.
4. Администраторът запазва правото да съхранява и обработва лични данни на Потребители (регистрирани и нерегистрирани), за да оцени или защити правните норми и да спази установените закони, подзаконовите актове и законодателството на България и на Общността(ЕС).
5. Данните, свързани с конфиденциална финансова информация - номера на дебитни и кредитни карти и други (както е описано в общите условия) НЕ СЕ обработват и съхраняват от Администратора, както и не се изисква тяхното въвеждане.
6. В нашия сайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии.
7. Със съгласието на Потребителя (доброволно, незадължително и безплатно), СИЙАРТ ЕООД ще има право и основание да обработва личните данни на Потребители за маркетингови цели, като: изпращане на актуализации за продукти, услуги, събития и възможни покани за събития, оферти, промоционални кампании и други подобни инициативи, организирани от СИЙАРТ ЕООД или към които участва СИЙАРТ ЕООД чрез бюлетин, електронна поща, SMS / MMS.
8. Потребителят има и винаги ще има възможност да възрази срещу обработката на личните си данни за изпращане на промоционална информация чрез електронна поща или чрез настройки в профила си. Във всяко съобщение ще има отделен раздел, в който са посочени условията за отнемане на съгласието и в настройките в профила си ще има опция да не получава повече рекламни материали и информация.
9. Съгласно изискванията, уведомяваме Потребителите, че техните лични данни се обработват съгласно правното основание по чл. 6, параграф 1, буква а) и буква в) на регламент 679/2016 на ЕС , а именно; точка а)- субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели-описани по-горе ; точка в)- обработването е необходимо за защита на легален интерес на администратора на лични данни.
10. Информираме Ви и за съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Автоматичното вземане на решения и профилиране, извършвано от Администратора, представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите свързани с личните им данни .То се извършва, както е описано по-горе, като основата цел е запознаването на потребителите на сайта с новите събития, да се информират за промоции и подобни.
11. Сайтът www.seart.bg изпраща автоматизирани имейл съобщения в следните случаи:
- При регистрация на нов потребител
- При информиране за промоции, нови колекции и събития, свързани с дейността на фирма СИЙАРТ ЕООД


ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1. Потребителите на сайта www.seart.bg имат право по всяко време да заявят промяна, да получават потвърждение за съществуването или за несъществуването на личните им данни, да заявят проверка на тяхното съдържание, произход и точност, да заявят актуализацията им, да заявят заличаването или изтриването на информацията, свързана с техните лични данни.
2. Горепосочените опции се осъществяват чрез попълване на „Форма за Лични данни на клиент - информация, коригиране, изтриване” и изпращането й на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. от страна на Потребителя.
3. При изтриване на профил автоматично се изтриват всички лични данни, свързани със субекта на данните. Ако Потребителят има съмнения за злоупотреба с неговите лични данни, съветваме да се свържем по възможно най-бързо с фирмата СИЙАРТ ЕООД чрез телефон: +359 897 550 075 или на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
4. Институцията, на територията на България , която следи за коректното обработване на личните данни, е Комисията за защита на личните данни – КЗЛД https://www.cpdp.bg/.
5. За да упражнят правата си и за всякакви заявки или искания, свързани с обработката на лични данни от Администратора , Потребителите могат да се свържат с Обработващия данните СИЙАРТ ЕООД или с лицето, отговорно за защита на личните им данни.


СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Личните данни се събират и обработват чрез електронна система и на хартиен носител, управлявани от СИЙАРТ ЕООД и съхранявани на сървър и в защитени картотечни шкафове, които се намират в офисите на фирмата. Администраторът на сайта декларира, че лични данни няма да бъдат предоставяни извън пределите на България.
2. Срокът на съхранение на личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. Докато потребителят има активен и действащ профил в Сайта, Администраторът съхранява неговите лични данни.
3. В момента на изтриване, деактивиране на профила , информацията за личните данни на Потребителя ще бъде изтрита или анонимизирана, при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка, в срок от един месец.


УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Личните данни, събирани от Администратора на сайта www.seart.bg , се обработват предимно с електронни и информационни средства и в по-редки случаи - с ръчни средства, в съответствие с логиката и процедурите, които са стриктно свързани с целите на обработката, посочена по-горе.
2. Всички необходими данни за постигането на конкретната цел на обработката, включително и тези, дадени на основата на изрично съгласие от Потребителя, се съхраняват от администратора за период от 5 години ( считано от последната активност на Потребителя) или докато Потребителят не пожелае те да бъдат изтрити.
3. Администраторът обработва данните в съответствие с необходимите изисквания за сигурност, за да бъдат сведени до минимум рисковете от унищожаване и загуба на данни, от неоторизиран достъп, незаконна обработка или обработка, която не съответства на целите за събирането им.
4. Информационната система на сайта и програмите са конфигурирани по начин, свеждащ до минимум използването на лични и идентификационни данни, така че тези данни да се използват само когато е необходимо за конкретната цел на обработката.
ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. СИЙАРТ ЕООД, като администратор на сайта www.seart.bg, обработва лични данни на Потребителите в рамките и при обстоятелствата, посочени в настоящата „Политика за поверителност” и в съответствие със съгласието, дадено от всеки Потребител при събирането на данни.
2. Личните данни на Потребителя ще бъдат обработвани в рамките на организацията на фирма СИЙАРТ ЕООД - от оторизирани лица, които ще имат достъп до тях въз основа на своите задължения и във връзка с целите на обработката. Достъп до личните данни ще имат оторизирани служители на СИЙАРТ ЕООД .
3. При заяваване в електронен формат чрез имейл, Потребителят на Сайта, може да получи информация за: вида лични данни, които се обработват, за оторизираните служители, които обработват личните данни, дали външна фирма се занимава с обработката на личните данни и дали личните данни са били предоставяни на трети страни, фирми или организации.
4. Администраторът декларира, че никакви лични данни не се предават извън пределите на България.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Потребителят носи отговорност, че предоставените лични данни са верни и точни.
2. Всяка загуба или щети, причинени на сайта www.seart.bg, на лицето, отговорно за Сайта или на всяко трето лице чрез предоставяне на погрешна, неточна, или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.
3. Предоставянето на лични данни от Потребителя е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности, предлагани от Сайта, като например: регистриране на Сайта, ползване на персонална клиентска отстъпка, абонамент за бюлетини или получаване на други новини публикувани на Сайта, предлагани чрез Сайта или други промоции от името на СИЙАРТ ЕООД.
4. Предоставянето на лични данни от Потребителя може да е задължително за оценяването и защитата на правни претенции и за спазване на действащото законодателство.
5. Отказът от предоставяне на лични данни от страна на Потребителя би създал невъзможност на Потребителя за регистрация в Сайта или използването на други услуги, инициативи и преференции, предлагани чрез Сайта.
6. Предоставянето на Вашите точни и коректни лични данни на www.seart.bg (имена, имейл адрес, телефон) е необходимо за създаването на Вашия клиентски профил в сайта www.seart.bg и при предоставянето на други услуги.
7. Отказът на Потребителя да предостави някои от личните си данни, необходими за изпълнение на горепосочените цели, може да попречи на СИЙАРТ ЕООД да предостави част от своите услуги и евентуални преференции.
8. Личните данни, предоставени от Потребители на Сайта, ще бъдат разкривани на лица, които отговарят за техническото обработване на данните:
- Пред маркетинговите специалисти във фирмата;
- Пред Собствениците на СИЙАРТ ЕООД - при упражняването на собственическите им права ще могат да се запознават в необходима степен със съобщените от клиентите на сайта лични данни.
- Лични данни ще бъдат предоставяни и на служебни лица във връзка с изискванията на българското законодателство.
9. Предоставянето на лични данни от Потребителя за маркетингови цели е безплатно и по желание. Отказът от предоставяне на лични данни няма да има последствия за възможността Потребителят да се регистрира в Сайта. Отказът от една маркетингова услуга няма да влияе за абонирате за друга.
10. Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо - за обработка на поръчка. Например: Вашите лични данни се разкриват на спедиторска компания, с цел извършване на доставка на закупена от Вас стока.
11. Вашите данни могат да бъдат разкривани на полицията, на съдебните органи и на други. Съгласно законовите разпоредби органи, Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без Вашето изрично съгласие
Благодарим Ви, че се запознахме с нашата политика за поверителност и съхраняване и обработка на личните данни.

Работно време

Понеделник - петък

18:45 - 22:00

Събота - неделя

16:45 - 20:00

Log in

create an account